Voss Cement har vært en tradisjonsrik leverandør av sandprodukter siden selskapet ble etablert helt tilbake i 1956. I 2010 ble vi kjøpt opp av NOBI og endret navn til NOBI Voss. Firmaet vårt gikk da fra å være en stor distriktleverandør til en riksdekkende aktør med stadig større og voksende omsetning.

Fjellknusing

I skrivende stund kverner NOBI Voss ut 200.000 tonn stein- og sandmasse fra sandtaket vårt på Voss. Denne sanden og grusen ender opp i veiarbeider, konstruksjoner og byggverk landet rundt.
Enten levert direkte fra oss, eller via en av våre mange leverandører.
I sandtaket vårt er det kun steinbasert sand som utvinnes og produseres gjennom knusing av større enheter. Litt forenklet sagt: så lenge det finnes fjell og steinbrudd å ta av, vil det være sand å få tak i på gamle måten.
Hopper vi et stykke inn i framtiden, kan ting se helt annerledes ut.

Plast i sementen?

Et av de aller største miljøutfordringene verden står overfor i dag, er den økende forurensingen av havområdene våre. Allerede i dag anslår FN at det dumpes 8 millioner tonn plastavfall på havet årlig. Et voldsomt volum som bare vil øke, frem til vi i 2050 vil ha mer plast enn fisk i havet!
Dette må nødvendigvis gjøres noe med, før eller senere. Hvis ikke forbrukere selv utretter stort, blir det å komme et myndighetskrav til opprensking og fjerning av miljøproblemet. Plast i havet forsvinner ikke, men brytes ned i stadig mindre biter, til den er som mikroskopiske sandkorn.
I verste fall prøver det som er av liv i havet å spise plasten. Dette hindrer opptak av normal næring, og fisken eller fuglen eller pattedyret dør av sult. I beste fall kastes mikroplasten på strandsona verden over. Plastavfall på strendene våre er stygt, men kan i hvert fall samles inn og kastes eller forbrennes.
Mikroplasten er det verre med. Den blir til en «graut» som ingen helt vet hva man kan gjøre for å få bukt med. I framtiden vil det sannsynligvis være egne «slamsuge-maskiner» som i større og mindre målestokker «støvsuger» havene våre og fjerner plastforurensingen.
Større plastflak etc kan samles inn og gjenvinnes. Mikroplasten er det verre med. Den vil gjerne være umulig å skille effektivt fra øvrige sandkorn vi har i havet. Vi kan ikke se bort fra at en dag i fremtiden vil det være vanlig at sand brukt i betongarbeider og husbygging vil inneholde en viss andel mikroplastkorn. Forutsatt at selve konstruksjonsstyrken ikke svekkes, forståelig nok.

Naturens vakreste skjønnhet

Mens vi er inne på sandkorn på stranda. Har du noen gang sett nærme på disse korna? Vi oppfordrer herved alle å studere noen sandkorn under forstørrelsesglass eller mikroskop neste gang de er på stranda!
Sandkornene vil framstå som reneste edelstener, samt gamle organiske fossil-rester, forsteininger og forkalkinger fra livet i havet. De forstørrede sandkornene vil fremstå med en skjønnhet som får mange smykker hos gullsmeden til å bleke til sammenligning.
Ikke rart mange unge og gamle samler på steinsorter. Det finnes tusener av forskjellige, geologiske sammensetninger der ute i fjellmassivene og steinrøysa vår. Ofte danner de fargerike og vakre formasjoner, selv i form av en liten klump. Bare husk å kalle slike folk for mineralsamlere, ikke steinsamlere. Ellers blir de fort hårsåre og steingalne…