Historie

Voss Cement AS, og sement i seg selv, har en lang og spennende historie.

Firmaet Voss Cement AS ble stiftet i 1956, mens sement er blitt brukt som byggemateriale i over 2.000 år.

Siden romertiden

De første som produserte sement i en større skala, var de gamle romerne. Sementen de fremstilte kalte de for pozzolan-sementer. Denne sementen ble vanligvis laget av akse fra vulkaner, blandet med lesket kalk. De brukte sement som et hovedmiddel for å reise bygninger, men også som mørtel til murstein-arbeid.

Bruken og produksjon av sement forsvant nesten etter Romas fall. Frem til 1800-tallet var det for det meste bare brukt lesket kalk til mørtel, og ikke sement.

Når byveksten eksploderte på 1800-tallet, betydde det at man stadig trengte nye materialer til å bygge med. Stadig flere mennesker flyttet til byene. Både av nød og av andre årsaker. Bymyndighetene i den vestlige, industrialiserte verden hadde akutt behov for å bygge både flere hus, samt finne bedre løsninger for vann og kloakk.
Siden slutten av 1700-tallet så hadde det blitt eksperimentert med prosesser som fikk sement til å være sterkere ved bruk av kraftigere ovner under produksjon. Viktige personer fra denne oppfinnsomme tiden er James Parker, John Smeaton og Louis Vicat. Deres bidrag førte til sementkvaliteten vi har i dag.

I 1824 tok en mann ved navn Joseph Aspadin patent på noe han kalte Portlandsement. Navnevalget kom av den flott fargen sementen fikk, lignende fargen til berømte steinforekomster i Portland.

På midten av 1800-tallet hadde sementindustrien nyutviklet seg kraftig. Nå hadde de sement som var enda fastere, og som herdet mye kjappere. På grunn av dette ble sement straks et populært byggemateriale til både bygninger og andre konstruksjoner.

Norsk sementproduksjon

I 1841 startet egen industriproduksjon av sement i Norge. Det var to fabrikker som produserte sement. Denne sementen var ikke av samme kvalitet som Portlandsement. Den norske var heller ikke like god som sement som ble importert til landet. Etter cirka 20 år i drift måtte begge fabrikkene legges ned.

I 1849 ble armert betong for første gang brukt som et komposittmateriale og konstruksjonsmetode. Betong er en raffinert versjon av sement, og armert betong er betong som er blitt forsterket med stålstenger.

Den armerte betongen ble først brukt av entreprenøren Francois Coignet. Dette viste seg å være en svært vellykket idè; den armerte betongen hadde de elastiske egenskapene til stål, og styrkeegenskapene til betong.

Fra Voss Cement til NOBI Voss

Voss Cement AS ble grunnlagt i 1956. Ti år senere, i 1966, ble det lagt et eget sidespor til fabrikken fra Hardanger-togbanen. Fabrikken trengte enorme mengder råstoff, og god logistikk på å frakte ferdige varer ut til kunder og grossister.
Den mest effektive måten å gjøre dette, var ved bruk av togskinner. På denne måten sikret også NSB seg en langsiktig storforbruker av varetransport over jernbanenettet sitt.

I 1991 begynte de å rive og avvikle Hardangerbanen, men sidesporet til Voss Cement fikk stå, siden det var så viktig for produksjonen.

I 2010 ble Voss Cement AS kjøpt opp av NOBI, i dag har vi skiftet navn til NOBI Voss AS. Etter oppkjøpet har det gått strålende for bedriften, og vi har en veldig positiv utvikling.

Fra 2014 til 2015 økte NOBI Voss omsetningen med 50 millioner kroner. Vi gikk fra 150 millioner fra året før til 200 millioner i 2015.

I 2015 omsatte NOBI-konsernet for cirka 400 millioner kroner, og cirka halvparten av dette kommer fra NOBI Voss. Oppkjøpet av Voss Cement var en åpenbart god, bedriftsøkonomisk beslutning.

I dag produseres og omsettes det fra Voss betong, betongelementer, holdedekkeelementer, betongvarer, sandtaksvarer, byggevarer som armering, isolasjon, forskallingsmaterialer og mye mer!

NOBI Voss er rett og slett en av de beste og mest komplette leverandørene du kan velge til byggeprosjektet ditt – uansett hvor stort det måtte være!

About

Comments are closed.