Dette må du vite om TEK10

Skal du bygge hus i dag må du forholde deg til myndighetenes nye byggeforskrifter; TEK10. Men hva er egentlig TEK10?

Hva går disse forskriftene ut på? Her er en redegjørelse for hva de innebærer – og hvordan de får direkte innflytelse på hvordan DITT neste bygningsprosjekt må tilpasses.

Hva er egentlig TEK10?

TEK10 er de nye minimumskravene fra myndighetene til oppføring av nybygg. TEK10 trådte i verk 1. januar 2016, og har siden vært minimumskravene til alt som skjer av bygging i Norge.
Hvis du ikke følger TEK10 kan du få store dagbøter frem til du utbedrer bygget ditt. Etterkommer du fortsatt ikke kravene og påleggene fra bygningsmyndighetene våre, kan bygningen din bli revet og kondemnert med makt for å være oppført ulovlig!

TEK10 stiller en rekke forskjellige krav til forhold som lydisolering, varmeisolering, brannsikkerhet, lekkasjesikring osv. Det er en komplett liste over krav til hvordan man skal bygge nytt.

Hvis du har noe som er bygget før 1. januar 2016 trenger du ikke bekymre deg om huset ditt ikke følger dette til punkt og prikke, men straks du bygger nytt er det et ufravikelig krav å følge TEK10.
TEK10 er en forskrift i Plan- og Bygningsloven.

Hvis du skal bygge nytt eller pusse opp og bygge om huset ditt ved hjelp av fagfolk, er det disse som har ansvaret for at forskriftene etterfølges. Har du derimot tenkt til å gjøre jobben selv, er det du personlig som forutsettes å vite hva de nye reglene krever.

Hvorfor finnes egentlig slike forskrifter?

Man kan av og til lure på hvorfor det skal være så uhorvelig styr med forskrifter og slikt når man bygger nytt? Hadde det ikke vært enklere å bare bygge i samsvar med ens egne behov og ønsker?

Før i tiden, da vi alle var bønder og bodde for oss selv på landet, fantes det jo ikke slike lover og forskrifter. Men så snart vi begynte å flytte sammen og dannet byer og tettsteder, ble det nødvendig med visse tiltak for å hindre at byen tok fyr annen hver helg. Nesten hele byer brant ned i Norge i gamle dager. Noe tilsvarende ville vært umulig i dag.

Hadde vi ikke bygget leiligheter brannsikre, ville det vært mange flere branner som spredte seg videre til nabolaget. Dette ville gitt enormt press og utfordringer for brannvesenets mannskaper og utstyr, kostet samfunnet dyrt med gjenoppbygging, og verst av alt; ført til ytterligere tap av menneskeliv.

Disse forskriftene dreier seg ikke bare om brannsikkerhet. De omfatter også energieffektivisering, som reduserer press på miljøet for fremtiden. TEK10 handler også om lys- og lydisolasjon, samt en rekke andre kvalitetssikringer.

Forskriftene gjør det ulovlig for produsenter å selge varer som ikke møter kravene. Privatimporterer du bygningsmaterialer fra utlandet pålegger det deg personlig å sørge for at det du bestiller følger de nye kravene.

Innføringen av TEK10-kravene sikrer også at fremtidige kjøpere av nyere brukthus er sikret bygningsteknisk høykvalitet. Framtidige boligkjøpere kan være trygge på å flytte inn i et hus som ikke belaster omgivelsene i særlig grad, og som vanskeligere tar fyr og blir overtent i forhold til eldre hus.

Veiledning

Når du først slår opp i TEK10-forskriftene lurer du kanskje på hva alt betyr. Lovteksten er forsøkt balansert mellom juridiske formuleringer og byggetekniske ord og uttrykk.

Når du slår opp en paragraf i TEK10 vil du kunne lese en bakgrunnsforklaring på hvorfor akkurat denne lovformuleringen er valgt. F.eks; hvis du slår opp på våtrom, altså bad, vil du lese at våtrom skal bygges slik at lekkasjer ikke fører til vannskade. Etter dette vil du finne funksjonskrav og eventuelt ytelsesnivåer.

Med funksjonskrav mener man den funksjonen som er nødvendig for at bygget skal oppnå kravene. For eksempel; et funksjonskrav til den forskriften om våtrom vi akkurat nevnte, lyder som følger: våtrom skal ha nok helling på gulvflaten til at all eventuell vannsøl skal finne veien til et sluk, også vann som stammer fra lekkasjer.

Dette er et funksjonskrav som sikrer at lekkasje ikke vil gjøre skade på et våtrom.

Navigerer du deg gjennom de øvrige delene av TEK10 finner du tilsvarende logiske argumenter på andre områder for økt sikring av nye bygg her i Norge.

Lykke til med nybygget ditt!

About

Comments are closed.